0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

HEYBELİADA ESKİ DEĞİRMEN'İN RESTORYONU

HEYBELİADA ESKİ DEĞİRMEN'İN RESTORYONU
HEYBELİADA ESKİ DEĞİRMEN'İN RESTORYONU
HEYBELİADA ESKİ DEĞİRMEN'İN RESTORYONU

Adalar Belediyesi olarak, ilçemiz sınırları içinde yer alan doğal, tarihi ve kültürel mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılabilmesi amacıyla yürüttüğümüz çalışmalardan biri olan; mimari miras değerlerinin kayıt altına alınması, projelendirilmesi ve restore edilmesi konusunda “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik” çerçevesinde İl Özel İdaresi fonlarından yararlanarak gerçekleştirdiğimiz, Büyükada 40 Ada 3 Parselde yer alan tescilli yapı ile Heybeliada’daki “Eski Değirmen”in rölöve, restitüsyon, restorasyon ve statik projeleri tamamlandı.

Projeler, Adalar Belediyesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılan ortak hizmet projesi protokolü kapsamında gerçekleştirildi.

İstanbul İli, Adalar İlçesi, Heybeliada Mahallesi, 26 pafta 104 ada 3 parseldeki “Eski Değirmen” yapısı Heybeliada’nın kuzeyinde, Ümit Tepesinin denize uzanan batı kıyısındaki “Değirmen Burnu” mevkiinde yer almaktadır. Kökleri Heybeliada’daki manastır yaşamına dayanan geleneksel üretim kültürüne ait izleri günümüze taşıyan ”Eski Değirmen” yapısı, Adadaki iki değirmen yapısından biridir ve üretim tarihine yaptığı tanıklık sebebiyle değerlidir. Aynı zamanda bulunduğu mevkiye adını vermek suretiyle kültürel bellek aktarımında önemli bir rol üstlenmektedir.  Özgün işlevini kaybeden ve günümüze farklı kullanımlar neticesinde değişerek ulaşan “eski değirmen” işlevsel anlamda değer kaybetmiş olsa da kültür varlığı olarak kültürel üretim ve yaratım olarak taşıdığı bilgi kültürel bellekle saklanmaya devam etmektedir.

Heybeliada “Eski Değirmen” yapısının, adanın üretim kültür tarihine ait önemli bir “iz” olarak sahip olduğu somut ve somut olmayan değerlerin ortaya konduğu bir restorasyon yaklaşımı ve yeniden işlevlendirme uygulaması ile kamu kullanımına açılması hedeflenmektedir. Eski Değirmen’in restitüsyonu, restorasyona yönelik en fazla veriye sahip olması ve en özgün halini yansıtması nedeniyle 19.yüzyılın son çeyreğindeki durumu esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Değirmenin 19.yüzyıl sonundaki halini yansıtan restitüsyon projesinden elde edilen veriler doğrultusunda restorasyon önerileri geliştirilmiştir. 

“Eski Değirmen”in restorasyon önerisinde, tarihi yapının Heybeliada “üretim kültür tarihi”ne ait somut ve somut olmayan izleriyle korunarak geleceğe aktarılması amaçlanmaktadır. Değirmen işlevine dair mevcut izler ve belgeler üzerinden yapılan analitik çalışma neticesinde özgün işlevine uygun bir biçimde restore edilerek, anıt-müze ve işletmenin birleştiği çok yönlü bir işlev ile kültürel yaşama adapte edilmesi mümkün olacaktır.

Tarihi yel değirmenin çalışma prensibinin ve tahıl üretim mekanizmasının sergileneceği ve zaman zaman  çalıştırılarak anıt-müze işlevinin butik üretim 
ile desteklenmesi hedeflenmektedir. Müze işlevi nedeniyle, Değirmen’i çevreleyen kayalık zemininde güvenli dolaşım imkânı sağlamak amacıyla, yapının kuzey ve doğu cephesini kısmen saran ahşap teras planlanmaktadır.

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim