0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

KINALIADA KADASTRO BİLGİLENDİRME İLANI

İstanbul İli, Adalar İlçesine bağlı Kınalıada Mahallesinde yürütülen 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22' nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve (2018/13 sayılı genelge), 3402 sayılı Kadastro Kanununun geçici 8. inci maddesi (ilk defa kadastro çalışmalarına tabi tutulan alanlar) ve 3402 sayılı kanunun 4 maddesinin 13 üncü fıkrası (Orman haritalarında düzeltmeyi gerektiren düzeltme işlemleri) kapsamında Uygulama Ekibince yapılan sınırlandırma ve tespitler tamamlandığından, uygulama sonucu tutanaklara göre düzenlenen askı ilan cetvelleri ile taşınmaz malların geometrik durumlarını gösterir harita örnekleri ve eski ada ve parsele sıralı  ada parsel değişim tabloları ilgi yazı ekinde gönderilmiş olup, 02/11/2021 tarihinden itibaren 30 gün süre ile Belediye Hizmet Binasında askıya çıkmıştır.

Duyurulur

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim